Virale Gastro-enteritis

Virale gastroënteritis is een ontsteking van het maagdarmstelsel die veroorzaakt wordt door een virale infectie.

De meest voorkomende infecties worden veroorzaakt door het norovirus, astrovirus, enterisch adenovirus en rotavirus. Dit laatste virus kan ernstige symptomen geven bij jonge kinderen. Rotavirus is zeer besmettelijk en infecties komen bijzonder vaak voor: zo goed als elk kind maakt er een infectie van door in de eerste 5 levensjaren. In ontwikkelingslanden sterven jaarlijks naar schatting 600.000 kinderen aan rotavirus infecties door slechte voedingstoestand en gebrekkige medische zorg. In onze contreien is de ziekteverloop meestal eerder mild en ziekenhuisopnames zijn zelden nodig.

De infectie treedt het vaakst op via ongewassen handen of door besmet voedsel.

Symptomen

Diarree is het duidelijkste en meest voorkomende symptoom, vaak gaat dit gepaard met braken, misselijkheid en buikpijn.

Minder vaak voorkomende ziektetekens zijn:

 • verlies van eetlust
 • koude rillingen
 • klamme huid
 • zweten
 • koorts
 • spierpijn
 • gewrichtsstijfheid
 • incontinentie: onvrijwillig verliezen van stoelgang langs de anus
 • gewichtsverlies
 • uitdroging
 • bloed braken (zeldzaam)

De symptomen treden meestal op binnen de 4 tot 48 uur na infectie. Bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte lichaamsafweer kunnen de symptomen ernstig zijn.

Diagnose

De symptomen geven al een duidelijke aanwijzing. De virussen kunnen eventueel aangetoond worden met een stoelgang staal, maar dit wordt zelden gedaan omdat de behandeling van alle virussen hetzelfde is.

Behandeling

De behandeling is vooral ondersteunend en erop gericht uitdroging tegen te gaan. Vaak kleine beetjes drinken is dus de boodschap. Best worden geen suikerhoudende dranken (zoals cola, limonade of fruitsap) ingenomen omdat de suikers de diarree kunnen verergeren.

Indien er geen braken optreedt kunnen frequent kleine hoeveelheden eten ingenomen worden. Granen, brood, appels, bananen, yoghurt en groenten zijn aan te raden.

Indien de patiƫnt moet braken en geen vloeistoffen of voedsel kan binnenhouden en bij jonge kinderen kan vochttoediening via een infuus aangewezen zijn.

Medicatie tegen braken en diarree mag enkel op voorschrift van een arts worden toegediend. Bij slecht gebruik kunnen ze de infectie juist verergeren.

Preventie

Het regelmatig wassen van de handen, vooral na toiletbezoek, is de beste preventie. Wassen van voedsel voedsel voorkomt ook veel leed.

Jonge kinderen kunnen worden gevaccineerd tegen rotavirus infecties.