Appendicitis - Blinde Darm Ontsteking

appendix - blinde darmontsteking

De appendix (appendix vermiformis) of het wormvormig aanhangsel is een klein aanhangsel aan de blinde darm (het caecum). De functie van de appendix is niet duidelijk en de mens is één van de weinige diersoorten die dit orgaan bezitten. Mogelijks speelt het een rol in de lichaamsafweer.

Een appendicitis (ontsteking van de appendix - "appendiciet") wordt meestal veroorzaakt door een verstopping van de appendix door stoelgang of door een vreemd voorwerp. Appendicitis is een vaak voorkomende oorzaak van spoedopname.

De term blindedarmontsteking is niet correct, want de blinde darm (het caecum) is niet ontstoken bij een appendicitis.

Symptomen

Pijn is het eerste symptoom, vaak treedt de pijn eerst op rond de navelstreek en in het begin is de pijn vaak vaag, maar later wordt de pijn scherper en erger.

het punt van McBurney

Als de ontsteking ernstiger wordt verplaatst de pijn zich naar de plaats van de appendix in de rechter lagere buikstreek: het zogenaamde punt van McBurney (zie foto: twee derde van de afstand (punt 1) tussen de navel (2) en het darmbeenuitsteeksel (3)). De pijn wordt erger bij wandelen en hoesten. Patiënten zullen vaak willen blijven liggen.

Braken, misselijkheid en verlies van eetlust treedt vaak op.

Symptomen die later optreden zijn koorts, rillingen, constipatie en diarrhee.

Complicaties

Een ernstige complicatie is een perforatie (=doorboren van de wand) van de appendix. De pijn lijkt dan eerst beter te worden omwille van het wegvallen van de druk, maar de ontsteking kan zich verspreiden naar het buikvlies: peritonitis of buikvliesontsteking. Dit is een ernstige aandoening die dodelijk kan zijn indien niet tijdig behandeld.

Een vrij typisch verschijnsel van gegeneraliseerde peritonitis is schouderpijn.

Diagnose

De symptomen en het lichamelijk onderzoek kunnen vaak al tot een diagnose leiden. Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals bloedname en beeldvorming van de buik (echografie, CT-scan, laparoscopie).

Behandeling

De behandeling bestaat uit het chirurgisch verwijderen van de appendix: een appendectomie. Soms moet men eerst de toestand van de patiënt trachten te stabiliseren alvorens men tot chirurgie kan overgaan.

Prognose

Indien er geen scheur van de appendix was opgetreden herstellen de patiënten snel na een appendectomie. Bij een appendix perforatie en peritonitis kan het herstel langer aanslepen en kunnen er nog andere complicaties optreden, zoals verklevingen in de buikwand, infecties en vorming van abcessen.

afbeelding burnetts punt: Steven Fruitsmaak - https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License,_version_1.2