Darmkanker - Colonkanker

Tumoren van de dikke darm of de endeldarm komen zeer vaak voor in het Westen: na longkanker is colonkanker in onze streken de meest voorkomende kanker.

Zoals de meeste kankers treedt de ziekte pas op latere leeftijd op: de meeste patiënten zijn ouder dan 50 jaar.

Colonkanker ontstaat vaak uit goedaardige darmpoliepen.

Het vaak eten van rood vlees of bewerkt vlees, roken en alcohol drinken geven een hogere kans op de ontwikkeling van darmkanker en de ziekte schijnt ook vaker voor te komen in sommige families, hetgeen een erfelijke gevoeligheid doet vermoeden.

Mensen met de ziekte van Crohn of met ulceratieve colitis krijgen ook vaker colon kanker.

Verschillende soorten kankers - zoals lymfomen, melanomen en sarcomen - kunnen ook het colon aantasten, maar dit artikel gaat specifiek over colon carcinoma: kwaadaardige kanker van de dikke darmcellen.

Symptomen

Vaak zijn er geen symptomen, zeker in de beginfase.

Als er symptomen optreden zijn deze vaak weinig specifiek:

De symptomen worden vaak erger naarmate de ziekte vordert.

Diagnose

Vaak wordt de ziekte pas in een laat stadium opgemerkt omdat de ziektetekens vaag en weinig specifiek zijn. Daarom wordt meer en meer aan screening gedaan door het opsporen van fecaal occult bloed, een eenvoudige test die sporen van bloed in de stoelgang onderzoekt. Deze test is echter ook vaak negatief bij patiënten.

De diagnose kan met zekerheid worden gesteld door een colonoscopie: door een camera op een smalle buis in het colon in te brengen kan men de slijmvliezen zien en er weefselstalen van nemen voor microscopisch onderzoek.

Bij het vaststellen van colon kanker zal men met beeldvormende technieken, zoals CT of MRI scans, onderzoeken in welke mate de kanker de darm aantast en of hij al dan niet uitgezaaid is. Op basis van deze bevindingen kan men de kanker indelen in 5 verschillende stadia, van Stadium 0 (zeer vroege diagnose met weinig aantasting van de darm) tot stadium IV (uitzaaiingen naar andere organen).

Behandeling

De behandeling van colon kanker bestaat uit het chirurgisch verwijderen van de kanker, al dan niet in combinatie met chemotherapie (medicijnen die de kankercellen doden) en radiatietherapie (straling die de kankercellen doodt).

Prognose

De vooruitzichten van colon kanker zijn zeer sterk afhankelijk van het stadium waarin de ziekte ontdekt wordt.

Bij een vroege ontdekking van de ziekte is de prognose goed mits tijdige behandeling. De overlevingskans op lange termijn kan tot 80% oplopen.

Bij patiënten met uitzaaiingen is de overlevingskans jammer genoeg veel lager.

Preventie

Omwille van het belang van colonkanker wordt meer en meer gescreend op de ziekte. Screening kan gebeuren door een eenvoudig stoelgangonderzoek bij mensen ouder dan 50 jaar.

Bij risicopatiƫnten wordt aangeraden om regelmatig ook een colonoscopie te ondergaan.