Slokdarmspasme

Bij slokdarmspasme is de motoriek van de slokdarmspieren gestoord. De spieren trekken plots hard samen en gaan in kramp. De normale peristaltiek kan niet meer plaatsvinden en de passage van voedsel is verstoord. De oorzaak is niet duidelijk. Men vermoedt dat stress een rol kan spelen bij gevoelige mensen en dat het innemen van bepaalde voedingsstoffen de aanvallen kan uitlokken.

De spasmen worden vaak uitgelokt bij inname van erg koud of juist van warm voedsel.

Vrouwen zijn gevoeliger dan mannen.

Er schijnt ook een link te zijn met gastro-oesofagale reflux.

Symptomen van Slokdarmspasme

De aanvallen treden plots en onverwacht op. Ze veroorzaken pijn, vaak in de onderste helft van de slokdarm, achter het borstbeen. De pijn kan uitstralen naar de schouderbladen, armen en keel. Vaak wordt de pijn verkeerdelijk voor hartklachten, zoals angina, aanzien.

Het ingenomen voedsel blijft vastzitten en bij erge aanvallen kunnen ook vloeistoffen niet meer passeren. De slikproblemen kunnen gepaard gaan met regurgitatie (passief braken) van voedsel en vloeistoffen.

De klachten verdwijnen spontaan na een tijdje, maar treden steeds opnieuw terug op. De frequentie van de aanvallen is heel persoonsgebonden.

Diagnose van Slokdarmspasme

De diagnose wordt gesteld aan de hand van drukmetingen in de slokdarm via slokdarmmanometrie.

Andere onderzoeken, zoals röntgen onderzoek met contrast en endoscopisch onderzoek, kunnen nodig zijn.

Behandeling van Slokdarmspasme

Men zal enkel erge gevallen behandelen.

Indien er reflux aanwezig is moet deze behandeld worden.

Slokdarmspasme kan met medicatie meestal onder controle gebracht worden. Erge gevallen vereisen soms chirurgisch ingrijpen.