Acute cholangitis

Acute cholangitis of ontsteking van de galwegen wordt veroorzaakt door een snel optredende bacteriƫle infectie van de galgang.

De oorzaak is een intreden van de darmbacteriën in de galgang, hetgeen normaal niet kan voorkomen. Bij een (gedeeltelijke) afsluiting van de galgang kunnen ziekteverwekkers echter wel "naar boven klimmen" en de galgang infecteren.

De meest voorkomende oorzaak is een galsteen die de galgang (gedeeltelijk) afsluit. Ook tumoren of vernauwingen na een operatie kunnen de oorzaak zijn.

Symptomen

Galkolieken (erge pijnscheuten in de rechter bovenbuik), gepaard met koorts en geelzucht. Men noemt het gezamelijk voorkomen van deze symptomen de trias van Charcot, naar de Franse arts uit de 19de eeuw die dit het eerste beschreef. Men weet nu dat de trias van Charcot slechts in ongeveer 1 op 5 gevallen van acute cholangitis voorkomt.

Acute cholangitis kan leiden tot septicemie: besmetting van het bloed.

Acute cholangitis is een medisch spoedgeval en moet snel behandeld worden.

Diagnose

De diagnose van acute galganginfectie kan vermoed worden aan de hand van de symptomen en zal bevestigd worden door bloedonderzoek en medische beeldvorming.

Behandeling

Een acute cholangitis is een medisch spoedgeval: de patiënt zal gehospitaliseerd worden, vocht toegediend krijgen via een intraveneus infuus en antibiotica krijgen.

Er zal getracht worden de obstructie van de galgang op te heffen via endoscopie (een dunnen buis die via de mond, slokdarm, maag en darm in de galgang kan gebracht worden) of door chirurgisch de galblaas weg te nemen.

Prognose

Acute cholangitis kan tot shock, orgaanfalen en sterfte leiden. Een snel optreden is van levensbelang.